Såhär välbesökt var det på Mötesplats Mölle 2019 när verksamheten firade fem år.
Såhär välbesökt var det på Mötesplats Mölle 2019 när verksamheten firade fem år. Bild: Ola Folkesson

S-styret drar ner på Mötesplats Mölle

S-styret ställer sig bakom nedskärningar med fem årsarbetare på kommunens träffpunkter och Mötesplats Mölle. Dessutom vill majoriteten ta bort aktivitetspotten som används till att sätta guldkant på tillvaron för personer på äldreboenden.
– Vi tycker det här är helt galet, säger Rie Boulund (M), andre vice ordförande i socialnämnden.

ANNONS
|

Socialnämnden i Falkenberg blöder pengar och är på väg mot ett prognostiserat underskott på 35 miljoner kronor för 2020. Fler personer i systemet kostar pengar.

Som om inte det vore nog ska socialförvaltningen göra generella besparingar inför nästa år på åtta miljoner.

S-styret har ställt sig bakom tjänstemannaförslaget som innebär nedskärningar med fem årsarbetare på kommunens träffpunkter och Mötesplats Mölle. Men även att aktivitetspotten till extra aktiviteter för personer på äldreboende och mötesplatser tas bort.

– Det är inte roligt att göra en besparing men vi har valt att lägga den på förebyggande verksamheter istället för på kärnverksamheten. Det blir en kvalitetsförsämring när vi tar bort aktivitetspotten. Men vi måste spara åtta miljoner och då anser vi att de här besparingarna är de minst negativa, säger Kerstin Rosell (S), ordförande i socialnämnden.

ANNONS

Hon påpekar att nämnden tittar på andra arbetssätt när det gäller kommunens mötesplatser och de ska inte läggas ner.

Oppositionsrådet Anneli Andelén (C) säger att när det gäller psykisk ohälsa bland äldre är det i regel ensamhet som ligger bakom.

– Neddragningar på mötesplatser är helt fel väg att gå. Vi vill satsa på dem eftersom det sparar så mycket i välmående hos våra 70-plussare. Mölle är otroligt välbesökt.

Anneli Andelén är även kritisk till att aktivitetspotten för personer på äldreboenden försvinner.

– De här personerna har betalat skatt i hela sitt liv och då ska de också få ett bra liv som äldre.

Rie Boulund (M) satt som ordförande i socialnämnden i tolv år och påpekar att det kostade kommunen mellan 15-20 miljoner att plocka hem LSS i egen regi.

– Vi ställer oss inte bakom de här besparingsförslagen på Mölle och aktivitetspotten, saker som vi varit med och byggt upp. Om vi styrt hade vi haft en helt annan budget och jag har aldrig varit med om ett såhär stort underskott som socialnämnden nu visar upp.

– Det måste vara en budget i balans. När Alliansen hade makten kan jag bara minnas ett år då vi hade minus, säger Rie Boulund, som tror på att lägga ut verksamhet på entreprenad.

ANNONS
ANNONS