Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt HN
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Hjortsbergsskolan. Kommunens grundsärskola, där flera tjänster dras in, är till en del förlagd till Hjortsbergsskolan. Bild: Ola Folkesson

Särskolan måste dra ner på tjänsterna

Grundsärskolan i Falkenberg ska dra ner sin budget med 3,3 miljoner kronor per år, en minskning med cirka en fjärdedel. Konsekvenserna oroar bland föräldrar.

Rektorn för grundsärskolan Stefan Börjesson menar att besparingen ändå kan ses som logisk, eftersom särskolan nu får en resursfördelning som exaktare styrs av elevers behov.
– Vi har i jämförelse med andra kommuner haft en väl tilltagen budget. Kostymen har varit för stor och nu får vi anpassa den. Vi får ett par år på oss att genomföra neddragningen, säger Stefan Börjesson.
Besparingen är ett led i kommunens översyn av kostnaderna inom utbildningssektorn, och ska också förstås mot bakgrund av att förvaltningen även behöver finansiera löftet om ett tvålärarsystem, två lärare i varje F-6-klass.

Men för grundsärskolan, en liten enhet med 40 elever, 11 pedagoger, ytterligare lika många ”stödtjänster” och 13 miljoner kronor i tidigare årsbudget, så är det här naturligtvis en kännbar neddragning.
FUB, föreningen för personer med utvecklingsstörning, har till exempel kallat till föräldramöte nu i veckan, där man i inbjudan ställer kommunens högt ställda mål för utbildningen mot denna verklighet:
”Hur ska vi hjälpa våra barn till en skola som lever upp till läroplanens mål: 'Utbildning Falkenberg blir en utbildningsplats i världsklass.' 'Väl förankrad i relevant forskning och aktuell beprövad erfarenhet'
Kommunen har beslutat att spara flera miljoner på särskolan. Detta riskerar allvarligt att påverka undervisningen negativt för särskolans barn.”

Skriver alltså FUB i sin kallelse till mötet, dit också barn- och utbildningsnämndens ordförande och förvaltningschef inbjudits.

Nu under våren dras två tjänster som elevassistenter på Hjortsbergsskolans särskola in, där de berörda går till annan tjänst eller pensioneras. En tjänst som studiehandledare på Tullbroskolans särskola tas också bort, vilket motiveras av att tjänsten var knuten till en elevs särskilda behov av språkstöd och att denna elev nu har flyttat.
Till sommaren väntar också en uppsägning av en logoped som tjänstgjort på både särskolan på Hjortsbergsskolan och Tullbroskolan.
– Men där räknar vi med att istället kunna ta större hjälp av resurser från den centrala elevhälsan i kommunen, säger Stefan Börjesson.

På motsvarande sätt räknar särskolan med viss uppbackning från elevhälsan när man också gör neddragning i pedagogtjänster, sammantaget ungefär en heltid som pedagog och specialpedagog.
– Samtidigt är det så att resursfördelningen nu mer bestäms av elevernas definierade behov. Så det är i slutändan inte säkert hur stor besparingen blir, utan den beror på elevutvecklingen, säger Stefan Börjesson.

Det rör sig inte om uteslutande heltidstjänster som berörs. Men omräknat i heltider handlar det ändå om cirka 4 tjänster som försvinner, vilket på helårsbasis ger en besparing på drygt 2 miljoner kronor.
Det innebär att det inför nästa år finns ett ytterligare sparkrav innan grundsärskolan befinner sig i den ”kostym” som den nya resursfördelningen medger, med en neddragning på 3,3 miljoner kronor i årsbudgeten utifrån nuvarande elevunderlag
Konsekvenserna är ännu svåra att överblicka, eftersom neddragningen är i sin inledning.

Politikerna har inte detaljstyrt den här frågan, utan det är i första hand förvaltningens tjänstemannaledning som bestämt tilldelningen utifrån de övergripande ekonomiska ramar som politikerna beslutat om.

Fler nyheter om Falkenberg hittar du här

Superlokalt - här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här