Rektor i Falkenberg JO-anmäls för avstängning av elev

En man i Falkenbergs kommun JO-anmäler en rektor på en skola för att rektorn i mars 2022 stängde av en elev i årskurs sex utan att följa skollagen. Det fanns inte heller någon plan för hur eleven skulle komma tillbaka till skolan, står det i anmälan till Justitieombudsmannen.