Professorn: Kommunen borde ta kritiken på större allvar

Professor Olle Lundin håller inte med advokatbyråns slutsats om att korruption inte förekommit i den så kallade Avtalshärvan i Falkenberg och menar att kommunen borde ta mer allvarligt på kritiken.
– Att de inte verkar ta detta på allvar är i största grad besynnerligt, säger han.