Prischock på fjärrvärme i Falkenberg – kraftig ökning även i Varberg

Fjärrvärmepriset rusar på många håll i landet. I Varberg är det fråga om åtminstone dubbelt så stora prishöjningar som vanligt. I Falkenberg blir det sannolikt ännu dyrare, eftersom det inte finns någon spillvärme som håller nere kostnaderna.