Politikerna säger ja till vindkraftsparkerna Galetea-Galene i Kattegatt

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) hade inget att invända mot företaget OX2:s planerade vindkraftpark Galatea-Galene. Endast ett parti hade en avvikande åsikt.