Politikerna har sagt sitt om vindkraftparken i Kattegatt

Kattegatt Offshores, nu Falkenberg Vindparks, önskan om att förlänga sitt tillstånd att bygga havsbaserad vindkraft utanför Falkenberg splittrar både oppositionen och politiska styret.
– En tydlig majoritet som ger en tydlig signal till exploatören att vi vill inte ha det här i Falkenberg, säger ordföranden Per Svensson (S).