Person låstes in - gruppboende lex Sarah-anmäls

En person på ett gruppboende ska ha blivit inlåst utan någon tillsyn eller möjlighet att kontakta personal. Nu har Falkenbergs kommun anmält händelsen enligt lex Sarah.