Patrik Larsson vill starta nytt HVB-hem i Älvsered

Patrik Larsson, som äger HVB-hemmet Falken i Falkenberg, har ansökt hos IVO om att få öppna ett HVB-hem på Hotellvägen i Älvsered.
– Det hänger på IVO men kanske kan vi komma igång i slutet av året eller i början av nästa, säger han.