Lars Fröding, kommunchef i Falkenbergs kommun.
Lars Fröding, kommunchef i Falkenbergs kommun. Bild: Håkan Johansson

Pandemin ger inget stabsläge i kommunen

Många kommuner runt om i landet har gått upp i stabsläge på grund av coronapandemin. Men inte Falkenberg som istället har valt att arbeta på ett stabsliknande sätt.

ANNONS

Per Svensson, (S), kommunstyrelsens ordförande i Falkenberg, berättar att det inte är aktuellt med stabsläge just nu.

– Varje förvaltning har dagliga morgonmöten och en förhöjd beredskap. Stabsläge tar så många resurser, det har vi märkt vid till exempel översvämningar och vid Dantes försvinnande. Man orkar inte särskilt länge. Därför har vi sagt att vi inte ska gå i stabsläge för tidigt, detta kan bli långvarigt, säger han.

Kommunchef Lars Fröding säger att det finns en förstärkt kommunikation i organisation med bland annat förvaltningsledningsmöte varje kväll.

– Sen har vi upprättat en separat organisation som hanterar alla frågor som rör corona. Men vi har valt att inte kalla det stabsläge, för besluten tas ute i varje förvaltning, vilket inte görs vid en akut kris.

ANNONS

För att Falkenbergs kommun ska gå upp i ett stabsläge krävs att det uppkommer en akut kris som inte går att hantera i den ordinarie chefslinjen.

– Det skulle till exempel kunna hända om vi får en parallell händelse utöver corona. Typ en stor storm eller en större tågolycka.

– Stabsläge kan även bli aktuellt om kommunen får så stora personalbortfall att det inte går att hantera i ramen för samverkan mellan socialtjänsten och övrig verksamhet.

– Coronapandemin är en långdragen händelse som riskerar att trötta ut organisationen om vi skulle gå upp i stabsläge för tidigt. Därför väljer vi att vänta, säger Lars Fröding.

ANNONS