Olagligt att inte erbjuda hemtjänst

Det är olagligt för en kommun att inte följa socialtjänstlagen. Det konstaterar förvaltningsrätten i en dom där Falkenbergs kommuns beslut om hemtjänst stod i centrum.