Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/2

Nytt naturreservat bland gamla ekar och mossor

Om förhandlingarna går i lås kommer Falkenbergs kommun att få ett nytt naturreservat vid namn Uvbjär. Här finns en stor mängd gamla ekar, blåsippor och mossor.
— Det har ett jättestort naturvärde som vi måste bevara, säger naturvårdshandläggare Lars-Åke Flodin.

Mellan Köinge och Ullared ligger en skog fylld av gamla ekar, fina stigar och rikt av mossor och annan flora. Detta område vill länsstyrelsen bevara och göra om till naturreservatet Uvbjär.

— Det är ett jättefint område som har mycket av det som är värt att skydda. Det tar ungefär 100 år innan ett område når sin fulla potential, därför vill vi bevara det och se till så att inga ekar avverkas, säger Lars-Åke Flodin, naturvårdshandläggare vid länsstyrelsen.

Till för att skydda växter, djur och flora

Länsstyrelsen i Halland har 180 naturreservat varav ungefär 40 av dessa är besöksmål som är rustade med bra stigar, informationstavlor och ibland rastplatser. Uvbjär kommer inte vara ett naturreservat för allmänheten, utan är till för växter, djur och flora. Dock finns det inget förbjud mot att besöka platsen.

— Det är nog inte jätteroligt för ägarna om det går folk på deras mark hela tiden som kanske skräpar ner eller glömmer att släcka ut elden helt efter att de grillat. Därför kommer det inte att bli ett publikt naturreservat, säger Lars-Åke Flodin.

Området är i dag privatägt, vilket gör att ägarna kommer att begränsas i vad de de får och inte får göra i området. Bland annat får de inte hugga ner träd, plantera dit nya arter, gödsla eller gräva i området. All skötsel kommer dock att skötas och utföras av länsstyrelsen.

Markägarnas ersättning

När länsstyrelsen vill göra ett naturreservat av ett området får markägarna välja om de vill sälja marken till staten, eller om de vill ha en intrångsersättning. En oberoende värderare värderar sedan marken. Väljer markägarna att sälja sin mark till staten får de den summan som värderaren kommer fram till. Väljer de i stället intrångsersättningen får de både behålla marken, samt samma ersättning som om de sålde marken plus ytterligare 25 procent.

— Hur markägarna ska göra är inte helt klart än, men de flesta väljer intrångsersättningen eftersom du tjänar mer på det. Det finns några enstaka som säljer bara för att de inte vill ha ansvar, säger Lars-Åke Flodin.

Det kommer inte vara några stora kostnader för länsstyrelsen att förvalta naturreservatet. Den största delen av arbetet kommer gå till att röja och avverka de granar som sprider sig in i skogen, då ekarna skadas när granarna växer in i deras kronor och skuggar ut lövträden.

— Detta skogsområde kommer därför inte vara så dyrt att förvalta som publika områden. De publika områdena kräver underhåll av stigar och mycket information och faciliteter som parkeringsplatser, soptunnor och underhåll av grillplatser, säger Lars-Åke Flodin.

Fler nyheter om Falkenberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här