Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/3

Nya bostäder planeras på Varbergsvägen

Delar av Varbergsvägen ska få ett nytt utseende. Arbetet med en ny detaljplan som tillåter cirka 100 lägenheter pågår.

Idag har Fabo ett en lokal med utfart mot Varbergsvägen. Den ingår i det område som den nya planen omfattar. Dessutom ingår Fabos fastigheter med lägenheter i suterränghus, parken mellan Varbergsvägen och Norrtullsvägen och villaområdet med bebyggelse från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal.

I områdets norra del kommer planen att tillåta bostadsbebyggelse och den befintliga bebyggelsen etappvis ersättas med ny. Det aktuella området har i dag 50 lägenheter i flerbostadshus, sex villor och en lokal som används av Fabo i dag. Den nya planen öppnar möjlighet för ungefär 100 lägenheter, på längre sikt. Planen ger också utrymme för handel och kontor.

Arbetet med planen har pågått länge och har varit ute på samråd. Det resulterade i 92 yttranden som bland annat tog upp höjden på den nya bebyggelsen och trafiksituationen.

– I dag finns flera in- och utfarter från området. I den nya planen begränsar vi det till en på grund av trafiksäkerheten, säger planarkitekt Nadja Ricklund.

De tidstypiska villorna inom planområdet får ett visst bevarandeskydd i den nya detaljplanen via varsamhetsbestämmelser på grund av att de har ett kulturvärde. I detta fallet betyder det att fasadens och takens särdrag inte får förvanskas. Otterdahls torn som står i den lilla parken mellan Varbergsvägen och Norrtullsvägen får ett starkare skydd i form var rivningsförbud.

Charlott Ljungblom, projektchef på Fabo, förklarar att Fabo väntar på att detaljplanen blir fastställd innan man påbörjar planeringen av de nya bostäderna. Fabos lokal utmed Varbergsvägen som idag används som servicebyggnad kommer att vara ledig fram tills dess att den ska rivas. Under hösten flyttar Fabos fastighets- och serviceavdelning in i nybyggda lokaler vid Tångaskolan.

Fler nyheter om Falkenberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här