Nu ska byggandet av Berte Qvarns nya vattenkraftverk påbörjas

Det har länge stått klart att Berte Qvarn i Slöinge ska bygga ett nytt vattenkraftverk. Efter flera års förberedelser ska miljonprojektet nu i maj även påbörjas i praktiken.

ANNONS
|

Först 2012 väcktes idén som Berte Qvarn investerar 20 miljoner kronor i – nämligen att bygga ett nytt vattenkraftverk.

– Vi kan inte bara köpa in utan måste alstra energi. Detta kommer att innebära en fördubbling av vår egenproducerade energi, från 15 till åtminstone 30 procent, säger qvarnmästare Johan Bäcklund.

Till en början var det inte meningen att bygga nytt, utan i stället rusta upp det nuvarande turbinhuset som byggdes på 1950-talet.

– Vi mätte vattenflödet i Suseån och kunde konstatera att det hade fördubblats sedan turbinhuset byggdes. Då fick vi idén om ett nytt kraftverk och därefter satte vi igång en undersökning.

ANNONS

”Bättre än för tusen år sedan”

Det är först nu i maj som projektet kan påbörjas rent praktiskt. Fram tills i dag har tiden främst ägnats åt planering och arbete för att få diverse tillstånd.

– Vi har haft ett jättebra samarbete med de ansvariga myndigheterna. Allt handlar om hur vi kan säkerställa olika saker, och de har främst tryckt på hur vi tänkt lösa biten som rör vattenmiljö och biologisk mångfald, menar Johan Bäcklund.

Hur har ni tänkt lösa det?

– Det har funkat sådär här då vi har en så kallad laxtrappa som mest bara funkar bra för laxarna. Nu ska vi i stället skapa en fiskväg där det hela tiden är ett effektivt och lagom vattenflöde för alla. På så vis kommer faunan och mångfalden kunna få samma förutsättningar som när Suseån bildades, när det var naturligt.

När ska allt vara färdigt?

– I år lägger vi fokus på själva fiskvandringen och att få den på plats. Nästa år sätter vi igång med turbinhuset och allt ska vara klart 2023.

Får förlita sig på vädret

Satsningen är i mångt och mycket det första stora steget mot det långsiktiga målet om att bli helt självförsörjande på el.

– Det är ett stort steg, och vi kommer behöva komplettera vattenkraften med exempelvis solceller och biokol, säger Johan Bäcklund.

ANNONS

Tidigare i år invigde Berte Qvarn sin historiskt största satsning i form av den nya havrekvarnen, som totalt kostade 160 miljoner kronor. Johan jämför det projektet med det nya vattenkraftverket.

– Då kunde vi planera och fullfölja planen in i minsta detalj, men i detta fall är vi väldigt beroende av vädret. Så det är bara att hoppas att det är på vår sida.

ANNONS