Nätverk på skolor i Falkenberg behöver rustas upp – klarar inte digitala nationella prov

Under nästa år påbörjas en digitaliseringsprocess av de nationella proven – men i Falkenberg är skolornas nätverk för dåliga för att klara av förändringen. Därför vill barn- och utbildningsnämnden lägga knappt 7 miljoner kronor på att renovera dem.