Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Inga klagomål. Även om Lars Winnerbäcks spelning på Stortorget varade till midnatt, med 5 000 personer i publiken, fick evenemanget inga klagomål.

Mycket musik - färre klagomål

I sommar bjuds det på många "högljudda" evenemang. Trots att arrangemangen blir större med åren, ser klagomålen ut att bli färre.

Hittills i sommar har det endast kommit in två klagomål till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. 
– Ett var på allsången. Det var inte på föreställningen utan att de höll på och övade länge mitt på dagen. På Annas bakgård har vi fått ett klagomål på att musiken upplevdes som störande, säger Per-Ola Svensson, tillförordnad miljö- och hälsoskyddschef.

Trenden från förra året att klagomålen minskar håller i sig och Per-Ola Svensson tror sig se en förklaring.
– Känslan är att det beror på att vi fått medvetna arrangörer genom åren. Vi uppfattar att de är ganska noga med att hålla sina tider och volymer. Jag tror det här med förutsägbarhet är väldigt viktigt för dem som bor runtomkring när det är arrangemang, för förståelse. Att de vet om när det är spelning och hur länge den håller på och att de kan lita på tiderna, säger Per-Ola Svensson.

Att samma arrangörer återkommer år efter år tror han kan vara en annan förklaring.
– Kör arrangören ett arrangemang vid ett tillfälle har den inte så mycket att förlora. Om man vill vara en långsiktig aktör måste man tänka långsiktigt och vi upplever vi så är fallet med de vi har kontakt med.

Går det att skicka in en anmälan innan ett arrangemang för att inte riskera att bli störd?
– Nej, arrangemangen behöver oftast ett tillstånd från polisen. Vi får en remiss från polisen och kan fatta ett beslut om att reglera tiderna på ett eller annat vis. 
Men allmänheten kan inte ha synpunkter på att polisen tillåter ett arrangemang?
– Nej, polisen gör bedömningen om tillstånd ska ges eller inte. När vi får veta det kan vi välja att begränsa den eller att sätta upp villkor för själva arrangemanget utifrån miljöbalken sett. Men det är ingen prövning på det viset utan vi får veta det genom polisremissen. Man behöver inte söka tillstånd hos oss för att få ha ett arrangemang. Det är en ordningsfråga när man har arrangemang.
Hur såg det ut på klagomålsfronten kring Wheels & Wings?
– Det är ingen som vänder sig till oss och klagar på arrangemanget. Vi har endast fått några frågor kring om vi mäter luftföroreningar och det har vi inte gjort. Vi vet att det är högre luftföroreningar utmed vägarna när det är cruising, men har inte sett att vi behöver göra några mätningar, säger Per-Ola Svensson.

Fler nyheter om Falkenberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här