Miljonsatsning på natur och rekreation i Vinberg

2020 tog kommunstyrelsen beslut om en ny skötselplan för Vinbergs naturreservat. Nu har det resulterat i bättre information, service och tillgänglighet.
– Alla dessa åtgärder är på plats nu, säger Miranda Bodiroza (S), vice ordförande i kommunstyrelsen, som klippte bandet under lördagens invigning.