Måsen kan bli en dyr läxa för Falkenberg i framtiden

För dyrt att renovera Måsen, säger Fabos revisorer. Ett hot mot Falkenbergs attraktivitet i framtiden om man inte renoverar, säger arkitekten och debattören Kristina Berglund.
– Vi måste öka förståelsen för att dessa miljöer är ändliga resurser.