Männens förklaringar till bomberna: ”Teoretiskt intresse”

Den misstänkte bombtillverkaren menar att han enbart lagat batterier och tillverkat fyrverkerier. Han ska bland annat fått betalt genom Viagra-tabletter. Den andra mannen hävdar enbart ett teoretiskt intresse för bomber.