Lång debatt om Klitterbadet under budgetfullmäktige

När nya Klitterbadet diskuterades under budgetdebatten fanns det gott om gliringar och ifrågasättanden.