Kulturpedagoger får behålla sina jobb

Kulturskolan har fått vissa lättnader vad det gäller besparingar. Det innebär att inga kulturpedagoger varslas om uppsägning. Däremot kommer dansen att ställas in under hösten.