Kronans fasader måste repareras med tegelsten

Att laga Kronans tegelvägg med plåt imponerade inte på bygglovsnämnden som krävde murat tegel. Länsstyrelsen håller med men beslutet har överklagats igen.

ANNONS
|

När gallerian Kronans bågformade baldakintak monterades ner mellan 2011 och 2013 fick fasaden omfattande skador som under flera år inte åtgärdades.

Ägaren Kronan Shopping AB lagade under sommaren 2015 fasaden genom att montera upp röda plåtar som täckte skadorna.

Detta var inte en tillräcklig åtgärd enligt bygglovsnämnden som beslutade att fasaden senast vid utgången av 2015 skulle lagas genom murning med rött tegel, annars skulle ett vite på 100 000 kronor dömas ut.

Fastighetsägaren överklagade till länsstyrelsen som nu avslår överklagandet. Länsstyrelsen håller med bygglovsnämnden om att ett högre krav på underhållet kan ställas eftersom Kronan ligger ett område i innerstaden som är av riksintresse för kulturminnesvården där underhållet ska anpassas till "omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde".

ANNONS

Bygglovsnämnden hade därmed skälig grund för sitt vitesföreläggande.

Det här håller fastighetsägaren inte med om och har överklagat beslutet till mark- och miljödomstolen.

- Vi anser att det blir mer synligt att mura igen hålen än de plåtar vi satt dit. Det är en fråga om tycke och smak och vi tycker att det är en sämre lösning att mura, säger Håkan Johansson, delägare i Kronan Shopping AB.

ANNONS