Kritik riktas mot planer på vindkraftspark i Falkenbergs inland

Ornitologer med 40 års erfarenhet och kunskap om området är kritiska till EnWB:s planer på att anlägga en vindkraftspark i närheten av Hallands vackraste väg. Enligt dem skulle det innebära ett kraftigt intrång för djurlivet.
– Det råder inget tvivel om att vindkraft som sådan har en ganska mycket mindre inverkan än skogsindustrin och skogsbruket, säger Niels Riese, kommunikationsansvarig för projektet.