Arkivbild: Christina Wagner. "Vi har legat en bit över Hotell- och restaurangavtalets löner, och vi har försäkringar och andra extra förmåner för våra anställda", säger Solhagas ägare Sara Wennerström.
Arkivbild: Christina Wagner. "Vi har legat en bit över Hotell- och restaurangavtalets löner, och vi har försäkringar och andra extra förmåner för våra anställda", säger Solhagas ägare Sara Wennerström.

Krav på kollektivavtal för Solhaga

Två personer har sagts upp från Solhaga stenugnsbageri. Samtidigt ställs krav på att företaget tecknar kollektivavtal.

ANNONS
|

Solhaga stenugnsbageri i Slöinge har vuxit snabbt sedan starten 2011. Förra året nådde företaget en omsättning på sju miljoner kronor och hade sex heltidsanställda och sju säsongsanställda. Men Solhaga har inte haft kollektivavtal.

- Vi har legat en bit över Hotell- och restaurangavtalets löner, och vi har försäkringar och andra extra förmåner för våra anställda, säger Solhagas ägare Sara Wennerström.

I höstas kontaktades hon av Livsmedelarbetareförbundet som ställde krav på att ett kollektivavtal tecknas senast 1 april i år. Solhaga stenugnsbageri är enligt förbundet det enda bageriet i Falkenberg som saknar kollektivavtal, i hela landet har 91 procent av bagerierna kollektivavtal.

ANNONS

- Jag har inget principiellt emot kollektivavtal, och jag är väldigt mån om att mina anställda ska vara nöjda. Men tidsfristen 1 april är helt klart ett problem, säger Sara Wennerström.

Bageriet är säsongsbundet med en jättetopp på sommaren som ska täcka den mindre lönsamma tiden på året. Om ett högre löneläge ska implementeras från 1 april skulle hon behövt dra i bromsen tidigare för att vara säker på att sommaren fortfarande ska ge ett så stort plus som verksamheten behöver.

Avtalet med Livsmedelsarbetareförbundet har högre löner och ob-tillägg än avtalet med Hotell- och restaurangfacket. Sara Wennerström kan i dag inte säga något om utgången eftersom förhandlingar pågår. Båda parter vill poängtera att det inte råder någon osämja dem emellan.

Men i processen har två personer sagts upp.

- Det känns fruktansvärt att säga upp människor, det handlar ju om deras liv och försörjning. Fast uppsägningarna beror inte enbart på kravet på kollektivavtal. Det var flera saker som sammanföll olyckligt, bland annat att vi hade en del växtvärk sedan förra året.

Att vara det enda bageriet utan kollektivavtal kan ses som osund konkurrens, eftersom kostnaderna därmed inte är lika stora som för konkurrenterna.

ANNONS

- Men vi är mer ett besöksmål än ett traditionellt bageri. Vi ligger långt utanför de områden där folk rör sig, säger Sara Wennerström.

Genom uppsägningarna kommer hon själv att ta en större praktisk roll i verksamheten.

- Vi väljer att växla ner och jag vill göra mer av hantverket då.

ANNONS