Kraftig kritik från revisorer kan stoppa renoveringen av Måsen

Beslutet att renovera kvarteret Måsen i Falkenberg för 108 miljoner kronor får skarp kritik av externa revisorer, enligt uppgifter till Hallands Nyheter.
En renovering anses skada det kommunala bostadsbolaget Fabo ekonomiskt. Revisorerna ska ha föreslagit att kommunjuristen går igenom renoveringsbeslutet en gång till.