Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Litar på kvalitetskontrollen. Rie Boulund (M) är ordförande i socialnämnden, som sätter sin tillit till att kommunens egna granskare har koll på omsorgens entreprenörer. Bild: Håkan Johansson/arkiv

Kommunen positiv till Frösunda

Vårdföretaget Frösundas övertagande av gruppbostäder inom omsorgen i Falkenbergs kommun har mött kritik från bland annat personalen. Men enligt kommunens kontroll har övertagandet gått bra.

Frösundas övertagande av omsorgen i 17 grupp- och servicebostäder i Falkenbergs kommun har väckt betydande uppmärksamhet, när framförallt personal och fackliga företrädare beskrivit situationen som kaotisk.  Socialdemokraten Fredrik Johansson lyfte också frågan i socialnämnden om ”oroligheterna bland personalen”, vilket ledde till att en kommunal tjänsteman inför politikerna fick redogöra för hur verksamheten nu kvalitativt följs upp.
– Nämnden var nöjd med den redogörelsen. Ungefär som när det gällde tidigare kritik, rätt eller fel, av till exempel vårdföretaget Carema för några år sedan, så är det lätt att många dras med i kritiken utan att man riktigt har hela bilden. Men jag tar inte ifrån någon hans eller hennes upplevelser. Känner man på ett visst sätt så gör man, säger Rie Boulund, moderat ordförande i socialnämnden, om den kritik som varit.

Därmed sagt att hon sätter sin tillit till socialförvaltningens avrapportering, den kvalitetskontroll som där görs av verksamheten. Och kommunens egen kvalitetsavdelning menar att övertagandet fungerat bra, och att Frösunda varit noga med information till brukare, anhöriga och personal.
– Vi har haft återkommande kontakter med företaget inför övertagandet. Vi har haft ett samrådsmöte med deras chefer och kommer att ha ytterligare ett i december, för att sedan ha fyra sådana om året. I april ska vi också göra vår första mer genomlysande kvalitetskontroll av deras verksamhet, säger avdelningschef Eva-Marie Gustavsson. 
– Jag har hittills också gjort fyra spontanbesök på olika gruppbostäder, där jag pratat med brukare och personal. Mitt intryck är att i de flesta fall har brukarna inte märkt av övergången särskilt mycket, säger kvalitetsstrateg Kristina Privér.

Privér menar även att Frösunda har ett väl uttänkt och professionellt sätt att arbeta, bland annat med utbildning i kognition, alltså hur personer tar emot och uppfattar intryck och information, som ger personalen bättre förutsättningar att i vardagen möta och arbete med personer med funktionsnedsättning.
– Och det är något som ska bli spännande att följa och se mer av, säger Kristina Privér.
Tilliten till Frösunda finns alltjämt hos kommunen; ingenting i övertagandet har ruckat på den. 

Mot detta ska ställas den kritik som kommit från framförallt anställda som menar att övertagandet varit och är mer eller mindre kaotiskt, med sista-minuten-lösningar, oklara scheman, nedskärningar, personalavhopp och försämrade arbetsvillkor. Vilket i sin tur påverkar de enskilda personernas trygghet och behov av kontinuitet. 
Men det är uppenbart att kommunen fjärmar sig från den kritiken, och mer vill se den som en diskussion som rör arbetsmarknadens avtal, bestämmelser och villkor och ingenting som i grunden påverkar omsorgen om de enskilda. 
Men att Frösunda på annat håll uppmärksammats för problem har spätt på kritiken och ifrågasättandet. Senast, för några dagar sedan, var det Linköpings kommun som sa upp avtalet med Frösunda efter bland annat brister i bemanningen. En bristande tillsyn uppdagades till exempel i samband med ett dödsfall på ett vårdboende i Linköpings kommun, ett missförhållande som medgavs av Frösunda och ledde till att chefer fick gå.

I Falkenbergs kommun tog Frösunda över verksamheten i de 17 grupp- och servicebostäderna för en månad sedan, och avlöste därmed vårdföretagen Humana och Nytida som tidigare haft det ansvaret. Cirka 100 personer med funktionsnedsättning, framförallt utvecklingsstörning, bor i dessa grupp- och servicebostäder.