Kommunen får böter efter miss kring tomten som Lilla Napoli ska bygga på

”Det här handlar om att den interna kommunikationen har brustit”
Det konstaterar Johan Cronqvist, samhällsplaneringschef på Falkenbergs kommun, vars avdelning får böta 25 000 kronor för att inte underrättat aktuell tillsynsmyndighet om föroreningar i marken, där Lilla Napoli tänkt etablera sin verksamhet.