Klartecken för nytt kraftverk i Suseån


– Vi gjorde ett omtag och lämnade in en ny ansökan, säger Johan Bäcklund på Berte Qvarn. Nu har mark- och miljödomstolen godkänt utbyggnadsplanerna för vattenkraftverket.