Jph Falkenberg AB: Nu är redovisningen klar – så ser siffrorna ut

Företaget är i mål med sin årsredovisning. Så här ser det ut. Verksamheten står bokförd på 6,9 miljoner kronor i rörelseintäkter, en ökning på 11,9 procent från 2021. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, 0 kronor mot 6000 kronor.