Joachim oroas över Skanskas sprängningar

Joachim Bergquist i Bergagård befarar att Skanskas expandering av bergtäkten i Ljungby kan ge skador på hans hus.
– Jag önskar att mina synpunkter och frågor bemöts, säger han.