Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Ingen ny granskning av Fabo-skandal

Behövs en större granskning av hur ventilationskontroller genomförs av Fabo? Den frågan ställde sig fullmäktiges lekmannarevisor och startade en förstudie.

En utredning drogs igång under hösten för att se om en större granskning borde göras av hur ventilationskontroller genomförs på de kommunala skolorna skolor. Detta efter att miljö- och hälsoförvaltningen hade slagit larm om ett omfattande fusk med ventilationskontroller.
En lekmannarevisor, som är utsedd av fullmäktige, påbörjade därför en förstudie. Efter samtal med Fabos vd har revisorn dock konstaterat att ingen ytterligare granskning är nödvändig.

Läs mer: Fabo-skandal växer vidare

Men något som utredningen visar är att det kommunala bostadsbolaget Fabo hade en bristande och otydlig organisation – något de själva redan har konstaterat. 
Under 2013 delades nämligen ansvaret upp mellan en tjänsteman som ansvarade för att kontrollerna genomfördes och en grupp som skulle se till att eventuella åtgärder följdes upp. Men den här nya organisationen ledde enbart till samarbetssvårigheter samt att personalen upplevde att de hade otydliga roller. Samtidigt fungerade inte samarbetet mellan ansvarig tjänsteman och den inhyrda konsult som genomförde kontrollerna på skolorna. Fabos ledning har uppgett, i revisorns rapport, att de inte kände till problemen i organisationen förrän hösten 2016 – då fusket upptäcktes.

Den ansvariga tjänstemannen på Fabo anklagades då för att ha krävt att konsulten skulle godkänna undermåliga kontroller. Han blev föremål för en intern utredning som slutade i en varning. Eftersom godkända protokoll kom in till "åtgärdsgruppen" på Fabo har heller inget gjort för att komma tillrätta med luftproblemen ute på skolorna. 

Som HN tidigare har berättat har bygglovsenheten lidit av personalbrist under en längre period. Det i sin tur har bidragit till att felaktiga protokoll aldrig kom fram till bygglovsnämnden som är den myndighet som har ansvaret för granskningen. 

Läs också: 

Ventilationsfusket kunde förhindrats

Personalbrist satte stopp för tillsynen

Fabo har nu anlitat en ny extern konsult som gör uppföljande kontroller av ventilationssystemet på de drabbade skolorna. Enligt revisorns rapport har Fabo upprättat nya rutiner för ventilationskontroller och bygglovsnämnden har numera fått ta del av protokollen. Revisorn har nu dragit slutsatsen att ingen ytterligare granskning av rutinerna behöver genomföras. 

Läs också: 

Rensade luften om ventilationsfusket

Ventilationsskandalen: en avstängd från Fabo

Avstängd anställd åter i tjänst

Fler nyheter om Falkenberg hittar du här

Superlokalt - här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här