Ingen lärarbrist i Falkenberg

Höstterminen i Falkenberg startar med så gott som full bemanning på samtliga håll. De luckor som uppstått berör i första hand förskola och fritids.