Inga planer på lättade restriktioner inom förskolan

Hämtning utanför byggnaden, färre barn runt matborden och mer tid utomhus. Det är några av förskolans strategier för att minska risken för smittspridning under hösten.

ANNONS
LocationFalkenberg||

Sedan pandemins början har förskolorna fått införa en mängd nya rutiner för att minska smittorisken. De nya rutinerna, som bland annat innebär att den pedagogiska verksamheten flyttas utomhus, kommer att fortsätta gälla under hösten.

– Vi bygger upp en bygghörna, en läshörna och så vidare på skolgården. Allt det vi normalt gör inne ska vi också kunna göra ute. Om det skulle vara jättedåligt väder någon dag får vi ju vara inomhus i stället, men i regel tänker vi att man får anpassa kläder efter väder, säger förskolerektorn Maria Karlsson.

Färre barn och större mellanrum runt matborden

Förskolan uppmanar även föräldrar att hämta sina barn i entrén eller utanför byggnaden i stället för inne på förskolan. De ser också till att färre barn samlas runt matborden genom att låta så kallade 15-timmarsbarn vara där kortare tid per dag.

ANNONS

– De får vara här tre timmar fem dagar i veckan i stället för fem timmar tre dagar i veckan, vilket gör att vi är färre personer under lunchen. När vi äter ser vi också till att det är mellanrum mellan platserna och att en pedagog lägger upp mat åt barnen.

Maria Karlsson säger att vissa restriktioner är svårare för barnen att lära sig än andra.

– Att hålla avstånd har varit jättesvårt för de små. Däremot har de varit väldigt duktiga med hygienrutiner som att tvätta händerna oftare. Det är ju en lite mer tydlig rutin för dem.

Inga planer på att lätta på restriktionerna

Stigert Pettersson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Falkenberg, säger att det i nuläget inte finns några planer på att lätta på restriktionerna.

– Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och råd. Vi har en särskild samordningsgrupp med rektorer som följer frågan noga och beslutar ifall det är aktuellt att ta några nya beslut. Än så länge har inte några beslut om rutinförändringar tagits, men det kan säkert hända saker under hösten.

ANNONS