Inför strategiska beslut – Fabo ser över sin fastighetsportfölj

Ökade kostnader gör att Fabo ser över sitt fastighetsinnehav. Projektet ska bland annat mynna ut i ett underlag för strategiska beslut om eventuell försäljning och i vilka orter Fabo ska finnas i framöver.
– Är det ekonomiskt att finnas på landsbygden? Det vet vi inte ännu. Det kommer ju rapporten att visa, säger Charlotta Hansson Allefelt, vd på Fabo.