Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/5

Industrierna vid Ätran flyttas i ny översiktsplan för Falkenberg

12 000 nya bostäder och flyttade industrier vid Ätran. Politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott har enats i ett förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) för Falkenberg centrum.

Falkenbergs toppolitiker har enats om visionen för hur Falkenberg ska se ut i framtiden. Under onsdagen släpptes det första förslaget till en så kallad fördjupad översiktsplan för centrumområdet.

Planen ska gälla i 30–50 år framåt och sätter tonen för hur och var Falkenberg ska växa i framtiden. Totalt innefattar alla projekt i förslaget omkring 12 000 nya bostäder.

I översiktsplanen ingår stora nya bostadsområden i Skogstorp, Stafsinge, Vinberg och Tröingeberg, med uppemot 300 nya bostäder i vardera. Förtätning av befintliga bostadsområden är även ett återkommande inslag bland annat i Arvidstorp, Skogstorp och Skrea.

Nya cykelstråk går genom stadens stadsdelar och en ny gång och cykelbron tar plats över Ätran. Staden växer även norrut med närhet till järnvägsstationen i åtanke.

Frågan som kanske kommer ta mest plats i diskussionerna framöver rör dock inte cykelvägar eller förtätning. I framtiden är nämligen en tur genom industriområdet på Norra Åstranden kanske inte en tur genom just ett industriområde, utan ett bostadsområde.

I planen ingår en framtida önskan om att flytta hamnen, terminalen och lantmännens silos längre ut mot Lövstaviken. Vilket dessutom klyver döda havet, som i detta fallet är en metafor för bullerkraven som står i vägen för Ekängengruppens omfattande vision för Södra Åstranden.

Politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott är eniga

Planen som nu presenterats är dock inte klar. Det som väntar framöver är beslut i kommunstyrelsen. Därefter ska planen ut på samråd där påverkade parter får chansen att ge synpunkter. Utifrån det ska ett nytt förslag tas fram och sedan slutligen klubbas igenom i kommunfullmäktige.

Den politiska gången i det första skedet är dock tämligen klar. Politiska oppositionen och majoriteten var nämligen rungande överens när beslutet fattades i kommunstyrelsens arbetsutskott under tisdagen.

Oppositionspolitikern Anneli Andelen (C) tycker att satsningarna i norra delen av stan känns mycket lovande men lyfter även visionen för området runt Ätran.

– Det som känns roligast är att vi öppnar upp för bostäder i hamnområdet och på sikt flyttar varet till Lövstaviken. Tanken är att samla den tunga bullerindustrin och verksamheter längst ut vilket öppnar upp för bostäder både på Södra och Norra Åstranden.

Även kommunstyrelsens ordförande ger en stor tumme upp till förslaget.

– Att vi är politiskt eniga om nästan precis allting. Även möjligheterna i förslaget att bygga bort segregation med förbindelser och blandad bebyggelse som river murar, säger Per Svensson (S) och fortsätter:

– Här har vi chansen att göra Falkenberg till en Hallandsmetropol. Får vi igenom allt blir vi en stor stad även i ett nationellt perspektiv.

Hamnen blir den största frågan

Arbetet med denna planen har pågått sedan 2017 och en av personerna bakom är översiktsplaneraren Sofia Hedberg Broberg.

– Det viktigaste i detta är processen och att alla frågor stöts och blöts fram och tillbaka innan beslut. Och det tycker jag verkligen att vi gjort. Allt i planen kommer inte att genomföras utan man får se detta som ett smörgåsbord av förslag, och en viljeinriktning om hur Falkenberg ska växa.

Den största frågan i planen tror Hedberg Broberg kommer bli hamnområdet och industriernas placering.

– Kommunen äger nästan all mark i detta området och när den köptes väcktes intresset för att omvandla den till något annat än dagens användning. Det är egentligen bara marken under lantmännen vi inte äger idag, säger Sofia Hedberg Broberg och fortsätter:

– Ska vi kunna använda Södra Åstranden för bostäder behöver det ske en rockad på andra sidan. Men först måste man fråga sig vad visionen ska vara för ändrad markanvändning i den norra delen. Är det till exempel att binda ihop den norra delen av staden med havet igen? Detta måste dock utredas först i en egen process.

Fler nyheter om Falkenberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här