Hyresökningar nödvändiga för Fabos ekonomi – fler renoveringar väntar

Fabo planerar flera renoveringsprojekt de närmsta åren som kan komma att höja hyrorna rejält. Enligt bostadsbolaget räcker nuvarande hyresintäkter inte till för att täcka den senaste tidens kostnadsökningar och räntehöjningar.
– Fortsätter vi med den utvecklingen vi har kommer Fabo att gå med förlust om ett antal år, säger Robby Engvall, ekonomichef på Fabo.