Hur bilfri ska Falkenberg bli?

Centrum ska bli mer fotgängarvänligt. Men hur? Nu vill kommunen ha allmänhetens synpunkter på tre konkreta visionsskisser.

ANNONS
|

Hur ska bilar, cyklar och fotgängare samsas i stadskärnan? Det är en av de stora frågorna i kommunens pågående arbete kring ett mer fotgängarvänligt centrum.

Det är samhällsbyggnadsavdelningens trafikplanerare Charlotte Ljung som tillsammans med plan- och landskapsarkitekten Hanna Smekal som under året tagit fram tre konkreta skisser till förslag. Alla syftar de i olika omfattning till att stärka stadskärnans gångnät och utveckla mötesplatser. Nu vill de ha in så många synpunkter som möjligt.

– Dels vill vi veta vad folk tycker om målbilden, alltså om att gå ifrån stråken som "stuprör" till att bli mer av ett nätverk. Dels vill vi ha synpunkter på de tre skisserna, säger Charlotte Ljung.

ANNONS

På kommunens hemsida finns nu en sida där allt material kring projektet är samlat. Där finns en kort film som beskriver arbetet med de tre förslagen samt en enkät att fylla i.

– Men det är ingen omröstning. Synpunkterna ska hjälpa oss att landa i en grund, visa oss vad vi ska jobba vidare med, säger trafikplaneraren.

Att hitta en lämplig lokal för att visa upp förslagen rent fysiskt visade sig dock bli svårt under vintern. Då valde tjänstemännen att satsa fullt ut på kommunikation via kommunens hemsida.

– Vi ser det ändå positivt. Vi testar ett nytt grepp för en målgrupp som kanske inte skulle ha besökt en lokal. Vi hoppas på många synpunkter.

Men för de som inte har möjlighet eller vana att ta del av information på nätet, hur ska de få tycka till?

– Alla som vill se skisserna så är varmt välkomna till oss på stadshuset så kan vi titta på det tillsammans, säger Charlotte Ljung.

Fram till och med den 22 januari tar kommunen emot synpunkter, tankar och idéer kring de tre förslagen. Därefter fortgår arbetet. En förhoppning är att kunna lägga fram någon form av förlag till politikerna under nästa år.

ANNONS

– Vi märker att det är en fråga som engagerar. Folk är positiva till arbetet i sig. Sedan finns det en oro över parkeringar och över hur cykeltrafiken ska hanteras. Det är naturligtvis frågor som vi får titta vidare på, säger Charlotte Ljung.

Visionsskisserna innehåller inga färdiga trafiklösningar i detalj. De anger bara, i olika omfattning, var i centrum gångtrafikanterna ska ha prioritet. Vad det i förlängningen innebär för biltrafiken på Nygatan, Storgatan och runt stadskärnans torg och platser återstår att se.

ANNONS