Hemtjänst kan inte hjälpa äldre som flyttas hem

Oron över coronasmittan har fått flera anhöriga att överväga en flytt av sina nära och kära från de särskilda boenden där de i dag bor. Men något särskilt stöd från kommunen kan de inte räkna med.