Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Hemtjänstens ekonomi måste vara i balans. På tisdag tas de första besluten om vilka besparingar som ska göras.
Hemtjänstens ekonomi måste vara i balans. På tisdag tas de första besluten om vilka besparingar som ska göras.

Hemtjänsten måste spara

Se till att hemtjänstens ekonomi kommer i balans. Och det ska gå fort. Det är beskedet från kommunstyrelsen till politikerna i socialnämnden.

Socialnämndens budget pekar mot ett underskott. Så får det inte vara. Därför vill politikerna i kommunstyrelsen att socialnämnden skyndsamt ska ta fram en plan för en budget i balans från 2020.

Kommunens hemtjänst har under flera redovisat underskott. År 2017 var underskottet 6.9 miljoner, 2018, 6. 3 miljoner och förra året ökade det till 7.9 miljoner. Årets första månader (januari - mars) visar ett underskott på 1.8 miljoner och pekar på sju miljoner för helåret. Då är inte ökade kostnader för coronapandemin medräknade.

Den utredning som gjort av kommunens tjänstemän för att visa var eventuella besparingar finns pekar på de olikheter som finns mellan hemtjänst i kommunal regi och den privata hemtjänsten. Anställda i kommunen har andra arbetsvillkor än hemtjänstpersonal i privat regi, till exempel får kommunen personal inte jobba delade arbetspass, vilket den privata hemtjänsten kan tillämpa. Vissa utbildningar är obligatoriska för kommunens personal, men inte för den privata sektorns.

Behovet av hemtjänst minskade

En annan faktor som påverkar är att behovet av hemtjänst varierar. En jämförelse mellan januari 2019 och januari 2020 visar att hemtjänst i egen regi minskat med 16.4 procent. Samtidigt pekar alla prognoser mot att andelen äldre ökar och att behovet av personal inom äldreomsorgen kommer att öka. Det innebär en stor utmaning för socialnämnden att anpassa personalstyrkan så att man hanterar nedgången och är redo för ökade behov.

Cirka 90 procent hemtjänstens kostnader är löner till de anställda. Därför rör många av de förslag på besparingar som tagits fram förändrade arbetsvillkor. Bland annat nämns att en översyn av anställningsvillkoren för att få en mer effektiv planering. En ändring av ersättningssystemet nämns också. Utredarna påpekar att socialnämnden inte kommer att kunna minska kostnaden i någon större utsträckning utan att nöjdheten inom hemtjänsten påverkas.

Delade arbetspass

Kommunen har målsättningen att alla anställda ska erbjudas heltidsanställning. Men eftersom behovet av hemtjänst varierar över dygnet innebär deltidsanställningar en större möjlighet att kunna planera efter brukarnas behov och inte efter den anställdes arbetstid. Delade arbetspass nämns också i rapporten. Det används inte i kommunen i dag eftersom de bedöms leda till en försämrad arbetsmiljö. Men att införa delade pass skulle leda till lägre kostnader och en kostnadseffektivare planering. Fler helgpass per anställd skapar bättre förutsättningar för planering oh minskade personalkostnader.

Det är ett gediget paket av tänkbara åtgärder som politikerna ska ta ställning till. Socialförvaltningen påpekar att det inte är många av åtgärderna som kan genomföras utan att den politiskt beslutade kvalitetsnivån eller personalens arbetsmiljö påverkas.

På tisdag har socialnämndens sitt nästa möte. Då ska beslut fattas om fyra besparingsförslag på en lista med 17 punkter.

– Det handlar inte om delade arbetspass. De kommer inte att införas, säger Kerstin Rosell (S), socialnämndens ordförande.

Beslut om övriga besparingar kommer att tas successivt under året.

Fler nyheter om Falkenberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här