Hembygdsförening överklagar försäljning av 1700-talsgård

Region Halland har beslutat att sälja Larsagården i Vessigebro. Beslutet har fått lokala hembygdsföreningen att rasa och de har grävt fram nästan 100 år gamla dokument som visar hur gården blev offentlig egendom från första början.
– Vi tycker att regionen springer ifrån sitt uppdrag, säger ordförande Ulla Rickardsson.