Havets pizzeria nekas alkoholtillstånd – igen

När Havets pizzeria hade fått sitt alkoholtillstånd indraget gick en ny ägare in i verksamheten. Men det blev trots det inget nytt alkoholtillstånd då kommunens utredning visade att det handlade om ett misstänkt bulvanupplägg.
Samtidigt JO-anmäls tillståndsenheten i kommunen för brister i rättssäkerheten.