Här växer nya jätteskolan fram i Falkenberg

Det öppna åkerlandskapet på nedre Tröingeberg i Falkenberg har byggts bort. Nu reser det sig i stället tre huskroppar på tre våningar som på sikt ska bli en ny jätteskola för cirka tusen elever.
– Det är riktigt häftigt att få vara med om det här, säger Peter Dygården (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.