Här utsätts eleverna i Falkenberg för flest kränkningar

I korridorerna, i klassrummen, på skolgårdarna. Här utsätts flest elever både verbalt och fysiskt, men mörkertalet befaras vara stort.