Hans Hoff (S) från Falkenberg gör nytt kärnkraftsuppror

Riksdagsledamoten Hans Hoff (S) går emot partistyrelsen och vill se en satsning på kärnkraft i stället för helt förnybar elproduktion till 2040.
– Kärnkraften är grunden i det svenska elsystemet, det är inte realistiskt att tro på 100 procent förnybar energi, säger han.