Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/6

Han bygger nytt kraftverk vid husknuten

Det tillhör inte vanligheterna i dag att någon bygger sig ett nytt vattenkraftverk. Men i Lillån i Vessigebro är det dags, hemma hos Jan-Åke Jacobson och hans familj.

Nu är han ingen nybörjare i branschen, utan flyttade in i den gamla kraftverksmiljön i Vessige i slutet av 1980-talet, där det i fler hundra år funnits en kvarn- och senare industriby som elektrifierades med ett litet kraftverk 1923.
– Men det gamla kraftverket är slitet och eftersom jag har två söner som är intresserade av att fortsätta här, så gör vi den här satsningen, säger Jan-Åke Jacobson.
Jacobson är sedan länge intresserad av förnybar energi, tidigare vd i Falkenberg Energi och numera i Favonius, det vindkraftsföretag som vill bygga den stora vindkraftsparken i havet utanför Falkenberg. 

Som styrelseledamot i Svensk Vattenkraftförening är Jan-Åke Jacobson väl medveten om att det numera sällan byggs nya små vattenkraftverk; han säger att det kanske sker i Sverige någon gång per år och då ofta som ett utbyte av gammalt kraftverk som tjänat ut.
Men här är det i stället fråga om att bygga ett nytt vid den kraftverksdamm som finns i sedan 1920-talet i Lillån, ett biflöde till Ätran. Det blir ett nybygge vid sidan av det gamla kraftverket som ännu i fortsättningen ska vara i bruk – om det behövs.
– När det är mycket vatten räknar vi med att båda kan vara i gång. Men jag gissar att det blir 90 procent från det nya och 10 procent från det gamla, säger han om den framtida elproduktionen.

I dag är det snarare hoten mot gamla kraftverk som dominerar diskussionen om de småskaliga svenska vattenkraftverken, som finns i flera hundratal. Mark- och miljööverdomstolen har nämligen konstaterat att gamla vattenkraftverk inte självklart kan luta sig mot gamla tillstånd, utan att verksamheten på nytt kan behöva prövas mot nuvarande miljölagstiftning.
I klartext innebär detta att gamla kraftverk, som i många fall funnits i mer än 100 år, kan tvingas in i kostsamma prövningar med krav på förändringar eller rent av rivning till skydd för till exempel vandringsfisken. En statlig utredning är också inne på samma linje, om att all vattenkraft måste omprövas mot nuvarande lagar.
– Vi menar att man ändå måste väga in och ta hänsyn till att vattenkraften ger en väsentlig produktion av förnybar energi, säger Jan-Åke Jacobson utifrån sitt engagemang i Svensk Vattenkraftförening.

För hans egen del är tillstånden klara. Det krävdes dock en argumentation i domstolarna mot de miljövårdande myndigheterna, framförallt utifrån frågan om kraftverkets påverkan på laxen.
– Men här är det ett naturligt stopp för laxen vid berghällarna i Lillån, något som konstaterades på 1930-talet. Och från 1700-talet finns det dokument som visar att markägare högre upp längs Lillån var hänvisade till Ätran för att få någon laxfångst, säger Jan-Åke Jacobson.
Annorlunda är det med ålen som ska ta sig upp som yngel och ut som vuxna ålar, förbi kraftverket. Men genom yngeluppsamlare och genom en konstruerad ”flyktväg” för vuxna ålar är den frågan löst.

85 meter ny glasfibertub, 1,5 meter i diameter, har nu lagts ned i jorden med 22 meters fallhöjd för att leda vattnet från kraftverksdammen ner till turbinen och generatorn. En ny fåra ska sedan leda vattnet tillbaka till Lillån, som lite längre ner mynnar ut i Ätran.
Just nu är åtta man sysselsatta med bland annat betongarbeten kring det nya vattenintaget uppe vid dammen.
– Nej, jag har inte varit med om att bygga något vattenkraftverk tidigare. Det sker ju inte varje dag. Men allt går enligt planerna, säger Göte Johansson, byggnadsingenjör och projektledare för bygget.
– Det ska bli spännande när vi trycker på knappen och allt drar igång.

Fler nyheter om Falkenberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här