Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/8

Grannar protesterar mot höghusplaner på Arvidstorp

Planerna på tre nya höghus på Arvidstorp har blivit en långkörare i Falkenbergs politiska rum. Bland grannarna i området gror en misstro till den lokala demokratin och ett missnöje mot kommunstyrelsens ordförande.

Planerna på två trevåningshus och ett fyravåningshus i ett villaområde på Arvidstorp har tagit upp många spaltmeter i tidningen genom åren, och turerna runt projektet har varit nästan lika många som grannarna som motsatt sig förslaget.

År 2015 fick stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till ny detaljplan för kvarteren Dikaren och Drängen på Arvidstorp. Förslaget nådde offentligheten 2017 och möttes snabbt av högljudda protester från boende i närområdet.

Kritiken från grannarna då är i stort sett den samma som i dag. Framför allt handlar det om de föreslagna fyra våningar som ett av husen planeras ha, med en tillåten högsta bygghöjd på 15,5 meter.

– Ingen här är emot att det ska byggas, det är bara att det ska passa miljömässigt. Det är väldigt låg nivå på husen här och så vill de smälla upp 15,5 meter höga hus på denna lilla tårtbiten här, säger Nicklas Petersson som bor i ett av husen precis intill det lilla bygget.

Grannen Ellinor Argentzell fyller i:

– Det kommer bli så mycket mer människor och bilar i området som redan är hårt belamrat av trafik. Detta är ju en gång- och cykelbana som barnen använder till att komma till skola, förskola och idrottsaktiviteter. Men nu ska det gå trafik här till 30 bostäder.

Kritiska mot den demokratiska processen

Grannarna fick sina röster hörda när beslut skulle fattas i februari 2018. Förslaget föll med liten marginal och återremitterades med en ändring där bygghöjden och antalet våningar sänktes.

Lyckan blev dock kortvarig. Några månader senare fick kommunen en ny politisk majoritet och de boende i området ett brev. Där stod att samhällsbyggnadsavdelningen i samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott kommit fram till att det fanns majoritet för det ursprungliga förslaget med högst fyra våningar, och att det var slöseri med resurser att ta fram ett nytt.

...man känner sig ju rätt överkörd.

Grannarna överklagade förslaget till mark- och miljödomstolen där förslaget föll. Nu har ett nytt förslag tagits fram och grannarna har återigen fått säga sitt i ett samråd.

– Det är exakt samma förslag som det var förra gången. De har bara ändrat plats på husen. Men området är så litet så skillnaden blir marginell. De har inte lyssnat alls på våra synpunkter från förra gången, säger Lars Kårdal som bor på Bräckvägen.

– Ja ,man känner sig ju rätt överkörd, säger grannen Ulf Bernhardt.

Mycket av missnöjet riktar sig mot kommunstyrelsens ordförande Per Svensson (S). När frågan var uppe i kommunfullmäktige förra gången var han en av de politikerna som många av grannarna hade kontakt med, och som stod på deras sida.

– Det spelar uppenbarligen ingen roll vad politikerna säger. Vi har lyssnat och röstat på dem som värnat om våra intressen, sen efter valet var det som att ingenting hade hänt, säger Nicklas Petersson.

Per Svensson (S) svarar på kritiken

Det är inte bara grannarna som framfört kritik under samrådet. Kultur-, fritid- och tekniknämnden valde att inte godkänna förslaget eftersom det inte gjorts någon trafikutredning. I sitt yttrande pekar de på flertalet trafikmässiga säkerhetsrisker i förslaget, bland annat kopplad till ökad biltrafik på en gång- och cykelväg som i stor utsträckning används av unga som tar sig till skolan.

Varför gjordes det ingen trafikutredning?

– Vi får återkomma i den frågan. Naturligtvis måste vi se till så att det inte blir biltrafik på gång- och cykelbana, det är naturligtvis jätteviktigt. Detta är en viktig skolväg också så vi måste se till så att det inte blir så, säger Per Svensson (S).

Hur ser du på kritiken som riktas mot dig angående hur du svängt i frågan?

– Hade Socialdemokraterna styrt Falkenberg helt själva kanske läget varit ett annat. Politik handlar om att kunna kompromissa och detta blev en kompromiss vi fick göra helt enkelt.

Fler nyheter om Falkenberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här