Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Grannar kritiska mot 24 meter hög mobilmast

Flera boenden i Olofsbo har invändningar mot att ett telebolag ska resa en 24 meter hög mast i anslutning till bostadsområden.

Hi3G Access AB vill bygga ut mobilnätet i Olofsbo och har fått bygglov för en telekomanläggning med en 24 meter hög mast samt ett teknikskåp. Den nya anläggningen ska ligga mellan två befintliga basstationer i ett centralt grönområde mellan tre bebyggda bostadsområden, cirka 30 meter från Segelvägen i Olofsbo. 

Flera grannar har bland annat påpekat att masten kommer vara väl synlig från många av husen, att den bara tillgodoser en operatörs behov och även att anläggningen kommer att påverka djur- och friluftslivet inom grönområdet.

I detaljplanen betecknas området som naturmark. Men eftersom bygglovsenheten tar hänsyn till att Olofsbo är ett exploaterat område och att grönområdet i dag inte är särskilt välanvänt bedöms förslaget som en liten avvikelse från planen. 

Försvarsmakten har heller inget att invända, varken mot mastens höjd eller mot placeringen. Enligt kommunens planenhet riskerar inte riksintresset Hallands kustområde att ta skada. Men enheten tycker dock inte att mastens placering är lämplig eftersom det finns ett värde av att det finns öppna grönområden i bebyggt område. 

Innan startbesked ges kräver bygglovsnämnden att bolaget redovisar för hur grävningar för ledningar ska genomföras. 

Fler nyheter om Falkenberg hittar du här

Superlokalt - här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här