Gemensam lösning skapar fler p-platser

Dagvattendammen vid Lokstallarna grävs ned för att ge plats åt 60 nya parkeringsplatser.