Framtid Falkenberg vill lyfta föreningar – satsar över 20 miljoner

Framtid Falkenberg går fram med en satsning på över 20 miljoner kronor för att stärka föreningslivet i kommunen.
Först handlar det om att höja aktivitetsbidraget från fem till tio kronor. Det så kallade LOK-stödet har inte höjts på 23 år.