Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/5

Fråga om strandparkering i Ugglarp blev granskning hos JO

Falkenbergs kommun granskas av justitieombudsmannen. Maria Wikland anmälde fritidschefen Christian Fager efter att ha väntat tre månader på handlingar.

Frågan om parkering på stränder i Falkenberg har länge varit ett hett diskussionsämne i kommunen. Maria Wikland har sommarhus i Ugglarp och hör till skaran som ställer sig kritisk mot parkeringen på hundbadet i Vassvik.

– I somras var det kaos under några dagar då hela stranden var bara en enda stor parkering. Vi är nya i området och frågade runt bland grannar och kunde inte förstå varför man tillät det. Därför ville vi ta reda på bakgrunden till beslutet, säger Maria Wikland.

Maria Wikland tycker även att skyltningen och reglerna för parkeringen är otydlig. Enligt kommunens ordningsföreskrifter är motortrafik förbjuden på stranden, samtidigt finns en parkeringsskylt vid norra delen av hundbadets avgränsning. Hur långt den parkeringen sträcker sig står dock inte på någon av skyltarna.

– Jag har full förståelse för att folk gör fel och att det är svårt att göra rätt. Det är extremt otydligt och skyltarna säger emot varandra. I slutändan leder det till att folk står överallt, säger hon.

Anmälde kommunen till justitieombudsmannen

I augusti 2020 skickade hon ett mejl till kommunens kontaktcenter. I mejlet ställdes frågan: Vad är anledningen till att det finns en parkering på stranden i Vassvik, Ugglarp, där det annars råder motortrafik förbjuden?

Förutom ett direkt svar önskade Maria Wikland även tjänstemannaunderlag och beslut i ärendet. Månaderna gick och inget svar dök upp i inkorgen, inte heller efter påminnelsen när två månader gått.

– När det gått över tre månader skickade jag en till påminnelse och hotade med att göra en JO-anmälan. Då fick jag svaret att ärendet var överlämnat till fritidschefen och att kontaktcentret inte kunde göra mer.

Medborgares rätt till offentliga handlingar regleras i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. I dessa står bland annat att myndigheten, i detta fall kommunen, ska behandla begäran av handlingar skyndsamt. Detta, och bristen på skriftlig återkoppling, är vad justitieombudsmannen nu granskar kultur-, fritid- och tekniknämndens rutiner för.

Fritidschefen kommenterar granskningen

I anmälan nämns verksamhetschefen Christian Fager som den tjänsteman som ska ha haft ansvar för att lämna ut handlingarna. Till tidningen erkänner han att hanteringen av Maria Wiklands begäran inte gått rätt till.

– Det är jag som fick ärendet, jag har gjort en miss och bommat det helt enkelt. Vi ska vara transparenta och är anställda för att serva medborgarna. Det har vi inte gjort i detta fallet.

Beträffande de frågor som Maria Wikland ställde i sin ursprungliga begäran är svaret inte solklart. Även tidningen har nu begärt ut de efterfrågade handlingarna och både Christian Fager och trafikchefen Henrik Selamis har sagt att de ska gräva i arkivet och försöka få fram dem.

– Frågan om strandparkeringar och ordningsföreskrifterna är en av de svåraste frågorna jag fått jobba med under mina år som trafikchef. Det är en av anledningarna till varför vi ville förtydliga reglerna för några år sedan men det var inte så lätt, säger Henrik Selamis.

Frågan om förvaltningens försök till förtydligande av ordningslagen, samt vad som gäller och var på Falkenbergs ständer har tidningen anledning att återkomma till.

Justitieombudsmannen har begärt ett yttrande från kultur-, fritid- och tekniknämnden senast tolfte maj.

– Jag vill bara veta vad som gäller och varför för att sedan kunna forma en åsikt utifrån det. Att ta del av handlingar och ha insyn i myndigheter är på det sättet en viktig pelare i vår demokrati, säger Maria Wikland.

Fler nyheter om Falkenberg hittar du här

Superlokalt - här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här